pondělí 24. prosince 2007

Veselé Vánoce

Hromadu dárků co srdce pohladí, rodinu, přátele, co nikdy nezradí. K bohatství krůček a ke štěstí skok. Nádherné Vánoce a šťastný nový rok.


Slova k písni Loves Divine (Seal) - česky

Potom se nade mnou přehnala bouřka
a já jsem cítil jak se moje duše rozlomila
ztratil jsem všechnu svoji víru, jak vidíš
a uvědomil si svoji chybu,
ale čas mi přinesl modlitbu
a všechno kolem mě se uklidnilo.

Potřebuji lásku, láska je božská
prosím tě, odpusť mi, teď vidím, že jsem byl slepý
dej mi lásku, láska je to co potřebuji, aby mi pomohla poznat se.

Bouřka mi přinesla útočiště
a já jsem cítil jak moje duše létá
našel jsem všechnu svou opravdovost
a uvědomil si co to obnáší.

Protože potřebuji lásku, láska je božská
prosím tě, odpusť mi, teď vidím, že jsem byl slepý
dej mi lásku, láska je to co potřebuji, aby mi pomohla poznat se.

Oh, neskláním se (neskláním se), nehroutím se (nehroutím se)
ukaž mi jak žít a slib mi, že nezapomeneš
protože láska mi může pomoct poznat se.

Snažím se říkat si, že je všechno v pohodě,
ale uvnitř cítím, jak ležím osamotě
ale tady ta zpráva byla jasně vidět
věř mi...

Protože potřebuji lásku, láska je božská
prosím tě, odpusť mi, ted vidím, že jsem byl slepý
dej mi lásku, láska je to co potřebuji, aby mi pomohla poznat se.

Oh, neskláním se (neskláním se), nehroutím se (nehroutím se)
ukaž mi jak žít a slib mi, že nezapomeneš
protože láska mi může pomoct poznat se

Láska mi může pomoct poznat se.

Slova k písni Love's Divine (Seal)

Then the rainstorm came, over me
And I felt my spirit break
I had lost all of my, belief you see
And realized my mistake
But time threw a prayer, to me
And all around me became still

I need love, love´s divine
Please forgive me now I see that I´ve been blind
Give me love, love is what I need to help me know my name

Through the rainstorm came sanctuary
And I felt my spirit fly
I had found all of my reality
I realize what it takes

´Cause I need love, love´s divine
Please forgive me now I see that I´ve been blind
Give me love, love is what I need to help me know my name

Oh I, don´t bet (don´t bend), don´t break (don´t break)
Show me how to live and promise me you won´t forsake
´Cause love can help me know my name

Well I try to say there´s nothing wrong
But inside I felt me lying all along
But the message here was plain to see
Believe me

´Cause I need love, love´s divine
Please forgive me now I see that I´ve been blind
Give me love, love is what I need to help me know my name

Oh I, don´t bet (don´t bend), don´t break (don´t break)
Show me how to live and promise me you won´t forsake
´Cause love can help me know my name

Love can help me know my name.